วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นายกเมืองคอหงส์ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 16 กรมชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลฯ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ นายสุรศักดิ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่จากกองช่าง ประชุมปรึกษาหารือ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน นำโดยนายจาตุรงค์ นิลพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป และคณะ ณ สำนักงานชลประทานที่ 16