วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม อำเภอหาดใหญ่ ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม อำเภอหาดใหญ่ ประจำปี 2566 ทั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้สั่งการให้อำเภอหาดใหญ่แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมเขตร้อนพัดผ่านซึ่งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม เป็นเหตุให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้าง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2566 ว่าปริมาณฝนโดยรวมของทั้งประเทศจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อย และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทย อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและการและเพื่อเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยโดยมีหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาหากต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น