วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์เป็นประธานการประชุม จัดงานสีสันแห่งสายน้ำเมืองคอหงส์

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเตรียมการจัดโครงการสีสันแห่งสายน้ำเมืองคอหงส์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองคอหงส์จะจัดโครงการสีสันแห่งสายน้ำเมืองคอหงส์ เป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 ณ อ่างกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน เขตเทศบาลเมืองคอหงส์