วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ร่วมมอบเงินช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 3 หลัง

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ และ นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่ตำบลคอหงส์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.นายรณชัย พยับวาริน 2.นางดรุณศรี สำอางศรี 3.นางกันตา แว่นสุวรรณ์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์