วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ.2564 ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนบ้านปลักธง

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ.2564 ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนบ้านปลักธง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานชลประธานที่ 16 การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ สาขาหาดใหญ่) องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์