วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนทุกคนจัดโครงการเปิดครัว “ชาวคอหงส์รวมใจต้านภัยโควิด”

เทศบาลเมืองคอหงส์เปิดครัว ตามโครงการชาวคอหงส์รวมใจต้านภัยโควิด-19
ด้วยสถานการณ์การระบาดระลอกที่ 3 ของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนทุกคน นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนบุคลากรของเทศบาลเมืองคอหงส์ จึงได้จัดโครงการ “ชาวคอหงส์รวมใจต้านภัยโควิด” และ ในวันนี้ 26 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองคอหงส์ ได้เริ่มเปิดครัวจัดทำอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ฯ ซึ่งนายกฯนำทีมลงครัวบรรจุอาหารกล่อง และให้กำลังใจบุคลากรที่จัดทำ (กองการศึกษา) พร้อมได้ส่งมอบอาหารกล่อง จำนวน 500 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

  1. โรงพยาบาลนาหม่อม
  2. โรงพยาบาลสนาม มอ.
  3. ผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลคอหงส์
  4. ผู้ป่วยที่กลับจากโรงพยาบาล
    และผู้ที่สนใจจะร่วมสมทบและบริจาคฯ สามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ และ บริเวณป้อมกู้ชีพ-กู้ภัย (ประตู 108 ถนนปุณณกัณฑ์) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป