วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

นายกเทศมนตรีเมืองควนลังรับมอบรถจักรยานจากสำนักงานชลประทานที่ 16ซึ่งมีความประสงค์ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนตาม “โครงการหนึ่งน้ำใจให้จักรยานเพื่อน้อง”

วันที่12 เมษายน 256 นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย นายโสพล ฉิมนวล เลขานุการนายกเทศมนตรี นายเฉวียง แพ่งเจริญผล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง รับมอบรถจักรยาน จำนวน 7 คัน จากนายสาโรจน์ หนูฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 16 และคณะ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ซึ่งมีความประสงค์ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ตาม “โครงการหนึ่งน้ำใจให้จักรยานเพื่อน้อง” ทั้งนี้นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งรับมอบรถจักรยาน เพื่อส่งต่อและแบ่งปันโครงการให้กับน้อง ๆ นักเรียนที่ขาดแคลนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ตามเจตนารมณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ต่อไป