วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

นายกเทศมนตรีเมืองควนลังลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด – 19 (Covic-19)

วันนี้ 12 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด – 19 (Covic-19) ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนท่าเคียน , โรงเรียนบ้านบางแฟบ และอาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง ซึ่งการดำเนินงานในการแจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด – 19 เป็นไปด้วยเรียบร้อย มีประชาชนทยอยมารับถุงยังชีพอย่างต่อเนื่อง