วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นายกเทศมนตรีลงพื้นที่พบปะ ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสงขลา

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา และสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่พบปะ ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสงขลา ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพโดยนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้เน้นย้ำเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุทกภัย วาตภัย และการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชน โดยเฉพาะในขณะนี้พื้นที่จังหวัดสงขลา มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายวันจำนวนมาก จึงให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุน ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่