วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2565 

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2565 ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับ 3 รางวัล ประกอบด้วย

1.รางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ (ภาคใต้)ประจำปี 2565 ระดับดีเยี่ยม 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2565โดยรับมอบรางวัลจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม