วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธาน มอบเงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการพนักงานเทศบาล ที่เสียชีวิตและได้รับอุบัติเหตุ

วันที่ 30 ส.ค.66 ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ”มอบเงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการพนักงานเทศบาล” เพื่อช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิตและได้รับอุบัติเหตุ จำนวน 4 รายกรณีสมาชิกครอบครัวพนักงานเสียชีวิต จำนวน 2 ราย และ กรณีพนักงานได้รับอุบัติเหตุ จำนวน 2 ราย