วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน โครงการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านภาษีกับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน โครงการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านภาษีกับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การฝึกอบรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอบรมโครงการในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ของประชาชนผู้มีหน้าที่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด และเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากเงินภาษีที่เทศบาลนครหาดใหญ่จัดเก็บการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติ จาก นายสุรชาติ เล็กขาว (อดีตปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่) บรรยายเรื่องภาษีป้าย และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และ คุณ ศิริญา วงษ์ทิพย์ วิทยากรจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง บรรยายเรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 500 ราย จากกลุ่มประชาชนทั่วไปที่สนใจ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ (Lee Gardens Plaza Hotel Hat Yai) ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ (Grand Convention Hall) ชั้น 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา