วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรั้ง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค- บริโภค และBOX SET ณ บริเวณชุมชนรัตนอุทิศ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เลขานายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรั้ง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ด้อยโอกาส ในการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข ของโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ได้ มอบเครื่องอุปโภค- บริโภค และBOX SET พบปะพ่อค้า-แม่ค้า ประชาชนทั่วไป เพื่อมอบให้กับพี่น้องในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ บริเวณชุมชนรัตนอุทิศ