วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เติมชีวิต ต่อลมหายใจ HATYAI STREET ART RUN

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสาวสุนัยเนตร วงศ์เกียรติกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ประชาชนทั่วไป ร่วม เดิน-วิ่งในโครงการ เติมชีวิต ต่อลมหายใจ HATYAI STREET ART RUN โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ซึ่งกำหนดจุดปล่อยขบวน ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ โดยวิ่ง City Run ระยะทาง 5 Km. พร้อมถ่ายรูปสุดชิคกับ HATYAI STREET ART RUN และ (land mark) ของเมืองหาดใหญ่ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
1.เพื่อรณรงค์การประชาสัมพันธ์การก่อสร้างอาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
2.เพื่อนำเสนอพื้นที่สำคัญของอำเภอหาดใหญ่ (land mark) ส่งเสริมภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
3.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการประชาสัมพันธ์ การร่วมกิจกรรมควบคู่กับการใช้สถานที่ที่สำคัญ เป็นจุดนำเสนอ
4.เพื่อเน้นความสำคัญของการบริจาคอวัยวะ ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีความต้องการรับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์