วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 และเยี่ยมเยียนคนชราในมูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา

วันที่ 26 เมษายน 2565พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายนิยม พรรณราย รองประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ ตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) และเยี่ยมเยียนคนชราในมูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา