วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ลงพื้นที่ทำความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชน จากกรณีมีผู้มาพักกักตัวในโรงแรมต่างๆในตัวเมืองหาดใหญ่

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ตลาดมากินตะ นำโดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย ตัวแทนจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ สาธารณสุขอำเภอ อำเภอหาดใหญ่ เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต2 และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมประชุมสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ จากกรณีมีผู้มาพักกักตัวในโรงแรมต่างๆในตัวเมืองหาดใหญ่นั้น เป็นบุคคลที่ปลอดภัย ซึ่งได้คัดกรองมาแล้วแต่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการเท่านั้น และเป็นการเปิดให้บริการในรูปแบบของ Local Quarantine ซึ่งถือเป็นนโยบาย และ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 และเป็นความร่วมมือกันระหว่างสาธารณสุขฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน