วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมคณะผูับริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (NBT)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องสตูดิโอ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรี รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรี และนายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (NBT) พร้อมกับมอบกระเช้าที่ระลึกแก่ทีมงานบันทึกเทปโทรทัศน์ โดยมีนางสาวพิมพ์ศิภัทดิ์ บัณฑิโต ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบและอำนวยความสะดวกในการบันทึกเทปด้วย