วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

“นายกเทศมนตรีนครสงขลา” เป็นประธานในกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2566) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยมี นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธอีกด้วย

โดยจะมีการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 จากนั้นจะนำเทียนพรรษาไปถวายพระภิกษุ ณ วัดแหลมทราย และวัดไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา ต่อไป