วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2567

วันนี้ (15 มีนาคม 2567) ที่ห้องประชุมสารภี 1 นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2567 โดยมี นายดนุพล สุนทรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายอำพล ธรรมปาโล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุและผู้มีพระคุณ

โดยปีนี้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. กิจกรรมอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ณ วัดเลียบ วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมรงค์, เวลา 08.30 น. พิธีแห่พระพุทธสิหงค์และนางสงกรานต์ ขบวนเริ่มจากบริเวณลานคนเมือง, เวลา 10.00 น. พิธีผลัดเปลี่ยนอังสะและสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ หน้าพิพิธภัณฑ์พธำมรงค์ และวันที่ 13 – 15 เมษายน 2566 กิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ บริเวณลานดนตรีหาดชลาทัศน์