วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมลงนาม (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร นำร่องแห่งแรกของประเทศไทย

วันนี้ (15 ก.ย. 66) เวลา 10.00 น. นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร นำร่องแห่งแรกของประเทศไทยโดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายพัฒนา ณ สงขลา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคใต้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง และมี รศ.ดร.โสดากิติ์ วงศ์โกมลเชษฐ์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน ในฐานะประธานคณะทำงานงานบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วม

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายโทรคมนาคม ระหว่างจังหวัดสงขลา กับ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลความมั่นคง ปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตามนโยบายบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว จะส่งผลต่อสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยว ทำให้เกิดเงินหมุนเวียน และกระจายรายได้สู่ชุมชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง