วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

นายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมทำMOU การจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขจัดตั้งสถานที่กักตัว Local Quarantine

เช้าวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข การจัดตั้งสถานที่กักตัว Local Quarantine (LQ) ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ในอำเภอเมืองสงขลา ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายฐากร นาคแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธีลงนามฯ โดยภายในอาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา สนามกีฬาติณสูลานนท์

สำหรับการจัดตั้งสถานที่กักตัว Local Quarantine (LQ) ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครั้งนี้ เป็นความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ในอำเภอเมืองสงขลา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลตำบลพะวง เทศบาลตำบลเกาะแต้ว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ซึ่งบูรณาการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลาและสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา โดยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสงขลา เพื่อต้องการคัดแยกผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ให้มีสถานที่รองรับในการกักตัวที่มีประสิทธิภาพ สามารถเฝ้าระวัง สังเกตอาการและสอบสวนโรค เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ครอบครัวและชุมชน

โดย LQ แห่งนี้ จะรองรับเฉพาะผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ได้รับหรือผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และยังไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย อีกทั้งรองรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่ว่ากักตัวที่บ้านแล้วไม่สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ