วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีนครสงขลา ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติความปลอดภัยทางถนน กำหนดกรอบแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

บ่ายวันนี้ (10 สิงหาคม 2566) ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นางสาวเยาวลักษณ์ กิมาคม รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ รองผู้กำกับการจราจร สภ.เมืองสงขลา และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในสังคม