วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีนครสงขลาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2566

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมสารภี 1 เทศบาลนครสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2566 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อเผยแพร่อาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลา สำหรับงานอาหาร 2 ทะเลฯ ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา