วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นายกฯสาคร รับมอบถ้วยรางวัลจากการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับภาคและระดับประเทศ จากนักกีฬาเยาวชน โรงเรียนเทศบาล1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

วันนี้ 21 ก.พ.2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้ให้เกียรติรับมอบถ้วยรางวัล กล่าวแสดงคาวมรู้สึกแสดงความยินดีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจต่อนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้บริหารสถานศึกษา ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลทั้งในระดับประเทศและระดับภาค จากนักเรียนนักกีฬาโรงเรียนเทศบาล1(เอ็งเสียงสามัคคี) โดยมี นางสาวณภัทร วิทยทันต์ ผอ.สำนักการศึกษา นายณรงค์ รัฐภูมิภักดิ์ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) นายมานิต นิลโมจน์ รอง ผอ.สถานศึกษา นายพรชัย ผิวทองงาม และนายวุฒิพงศ์ โชติการ ผู้ฝึกสอน นำคณะนักกีฬาเข้ามอบถ้วยรางวัล ได้แก่

  1. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมหลวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยโล่เกียรติยศนักกีฬายอดเยี่ยมทีมหญิง โล่เกียรติยศนักตบกลางหน้ายอดเยี่ยมทีมหญิง และโล่เกียรติยศผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทีมหญิง
  2. โล่เกียรติยศ ชนะเลิศประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคใต้ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมหลวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตัวแทนภาคใต้)
  • โล่เกียรติยศ ชนะเลิศประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมหลวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2564 พร้อมด้วยโล่เกียรติยศนักกีฬายอดเยี่ยมทีมหญิง
  • โล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 ชิงถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดชุมพร
    โดยการที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้สนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเทศบาลนครหาดใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้นักกีฬาเยาวชนประเภทวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการได้แก่ การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมหลวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดเชียงราย , การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมหลวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดระยอง และการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 ชิงถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดชุมพร