วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

นายกอบต.ทุ่งขมิ้นลงพื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่บ้านธนดล พร้อมเจ้าหน้าที่ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

วันที่28เมษายน2564 นายธัชพล หวังชูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาพร้อมนายเศกสรร เพชรมณีรอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่บ้านธนดลตำบลทุ่งขมิ้นและเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งขมิ้น พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)