วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

นายกหนอนร่วมกิจกรรมวันรวมใจ (รจ รย) ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ปลา

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันรวมใจ (รจ รย) พร้อมด้วย นายนที เรณุมาศ ประธานสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล อดีตกรรมการผู้จัดการ และพนักงานหาดทิพย์ ร่วมกิจกรรมวันรวมใจ (รจ รย) โดยได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ปลา รวมถึงการช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และเก็บขยะ กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการร่วมด้วยช่วยกันในด้านสิ่งแวดล้อมให้มีสภาวะที่ดีตลอดไป ณ บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน (บ้านทุ่งโดน) เขตเทศบาลเมืองคอหงส์