วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นายกหนอนพร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ในเวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ (แห่งใหม่)