วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

“นายกสาคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ร่วมเข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา”

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าอวยพรปีใหม่ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา