วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

“นายกสาคร ” พร้อมดูแลประชาชน นำทีม คณะผู้บริหารฯ ประชุมติดตามสถานการณ์ พร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด “

วันที่ 20 มกราคม 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุม เตรียมรับมืออุทกภัย และติดตามปัญหาและอุปสรรคที่ต้องดำเนินการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้ง 4 เขต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม แก้ไขปัญหา รับมือสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงที่มีฝนตกหนักเพิ่มมาก มีผลกระทบช่วงวันที่ 20-25 มกราคม 2566 เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ทันท่วงที เช่น การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำ (โดยเฉพาะระบบอัตโนมัติ) / ดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณคลองต่างๆ / รื้อลอกคลองคู มีน้ำซึมและมีวัชพืช ทั้งสองฟาก จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำ และการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชน อย่างเร่งด่วน และช่วงฝนตกขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากโดยเคร่งครัด พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่ต้องดำเนินการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้ง 4 เขต
ทั้งนี้ได้เน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวหาดใหญ่เป็นสำคัญ