วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

นายกสาคร ประธานเปิดการประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวครั้งที่ 6

นายกสาคร ในฐานะประธานสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 6 ซึ่งเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้คือ เมือง Ipoh รัฐ Perak ประเทศมาเลเซีย โดยมีเมืองต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยเข้าร่วม 17 เมือง ทั้งนี้ทางหาดใหญ่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้าน Green Transportation ในฐานะ Lead city ด้านดังกล่าวของทั้ง 3 ประเทศ รวมถึงการนำเสนอตัวชี้วัด SUDF (sustainable Urban Development Frame work) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว ประเทศไทย แผนงาน IMT-GT ที่ทาง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานสภาฯ และจัดขึ้น ณ โรงแรมบุรีศรีภูฯ เมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยในการประชุมได้มีการสรุปและส่งต่อตำแหน่งประธานสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวให้กับนายกเทศมนตรีเมืองเปกันบารู ประเทศอินโดนีเซีย