วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

นายกสาคร นำทีม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมลงพื้นที่ ให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 5 มี.ค.67 ณ บริเวณ ชุมชนป้อมหก พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่เขต1 เพื่อเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และ BOX SET ดูแลสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบของและให้กำลังใจ รับฟังปัญหาประชาชนบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย