วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกสาครเป็น เป็นประธานการอบรมหลักสูตร ” พัฒนาศักยภาพพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมหลักสูตร ” พัฒนาศักยภาพพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2567รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2567โดยทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Ice Breaking- กิจกรรม STRONG GET LINK Mind set / โดยคณะวิทยากร- บรรยายสรุปการเรียนรู้ กิจกรรม VUCA กับโลกของการทำงานยุคใหม่- แนวทาง 3A กับการปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่- แนวคิดและหลักการของนวัตกรรม- เครื่องมือการพัฒนานวัตกรรมในการทำงานและนำเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไข ร่วมแชร์แบ่งปัน / โดยคณะวิทยากร ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัตตรังรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/…