วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

นายกสาครเป็นประธานมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 คุลาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา จำนวน 129 ราย โดยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่