วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

นายกสาครฯ ห่วงใย “ ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร”

วันที่ 3 เมษายน 2567 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุชาติ บริรักษ์กิจดำรง รองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ กล่าวรายงาน คณะผู้บริหารฯ คณะกรรมการชุมชน อสม. และประชาชน ทั้ง 103 ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมอบรม “ผู้นำชุมชนคนหาดใหญ่ ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร” นวัตกรรมลดอุบัติเหตุจราจร โครงการพัฒนานครหาดใหญ่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดวินัยจราจร ไม่มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน ทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดี ตลอดจนสภาพของรถ จึงทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้1. พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย2. เพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในขณะเกิดเหตุ3. สร้างกลไกขับเคลื่อนชุมชนวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเข้าสู่นโยบายท้องถิ่น ภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ห้องบุปผาแกรนด์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงาน จากสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาหาดใหญ่ สำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ชมรมเมาไม่ขับ ทีม CPR โรงพยาบาลหาดใหญ่ และฝ่ายระบบการจราจร สำนักช่างเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นวิทยากร