วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกสาครฯ นำทีม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ด้วยความห่วงใยประชาชน

วันที่ 21 มีนาคม 2567 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารฯ เลขานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่เขต4 เพื่อเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และ BOX SET ดูแลสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบ อินทผาลัมให้กับประชาชนชาวมุสลิม ทานในช่วงถือศีลอด (เดือนรอมฎอน) และรับฟังปัญหาประชาชนบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย ณ บริเวณซอยสุดานิเวศน์และบริเวณใกล้เคียง