วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นายกสาครฯ นำทีมลงพื้นที่ ติดตาม เตรียมการ ป้องกัน และซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันรับมืออุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อตรวจสอบความพร้อมและวางแผนในการดำเนินการป้องกันอุทกภัย โดยในวันนี้ ได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำภายในคลองระบายน้ำ บริเวณสะพาน 30 เมตร การรื้อลอก และ ดูดโคลน ตะกอน คูระบายน้ำ บริเวณถนนเพชรเกษม รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพและความพร้อมของสถานีสูบน้ำปลายคลองเตย นอกจากนี้ยังได้ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์อพยพโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่ใน) ถนนเพชรเกษม ซอย 30 และ ติดตามบ้านพี่เลี้ยง ณ ชุมชนศาลาลุงทอง ตลอดจนการซ้อมแผนเผชิญเหตุทางน้ำ บริเวณท่าน้ำท่าทรายบางหัก เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในขณะเกิดอุทกภัยในสถานการณ์ต่างๆ

ซึ่งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่ในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งเครื่องจักร กำลังพล การเตรียมการในการระบายน้ำ และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อน และจุดเสี่ยงน้ำท่วม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ในประสิทธิภาพของการรับมืออุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่ และจะมีการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครใหญ่ ในวันที่ 21 ตุลาคม นี้