วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกสาครฯพบปะชุมชน เขต 4 ณ ชุมชนบางหัก

วันที่ 16 มีนาคม 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่พบปะชุมชน เขต 4 เพื่อพบปะพูดคุยและรับทราบปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ประธานชุมชน พี่น้องประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ณ ชุมชนบางหัก