วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นายกสาครฯพบปะชุมชน เขต 2 ณ สวนหย่อมท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่


วันที่ 9 มีนาคม 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่พบปะชุมชน เขต 2 เพื่อพบปะพูดคุยและรับทราบปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ประธานชุมชน พี่น้องประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ณ สวนหย่อมท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่