วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นายกสาครลงพื้นที่เขต 3ให้กำลังใจจนท.รื้อ ลอก คูระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง

วันนี้ 11 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ กองพลพัฒนาที่ 4 พัฒนารื้อ ลอก คูระบายน้ำ โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4 วัน 4 เขต ภายใต้กิจกรรม “ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันน้ำท่วม”เขต 3

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายภคนันท์ ประทุมชาติภักดี ประธานสภาเทศบาล นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และนายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล ร่วมออกตรวจการพัฒนารื้อ ลอก คูระบายน้ำ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กองพลพัฒนาที่ 4 , กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่ 5, มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ และพนักงานรักษาความสะอาดเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งออกดำเนินการในเขต 3 ได้แก่ถนนทุ่งเสา 1, ถนนทุ่งเสา 2, ถนนศรีภูวนารถ (ตั้งแต่แยก ป.ณัฐพล-แยกอุโมงค์ลอกทางรถไฟ), ถนนรัตนวิบูลย์ และถนนจันทร์นิเวศน์ 3, 3/1, 3/2 เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและให้น้ำสามารถไหลได้ดีในช่วงฤดูฝนที่กำลังตกลงมา พร้อมกันนี้ได้พบปะประชาชนที่ประกอบการในบริเวณเส้นทางดังกล่าว เพื่อสอบถามและตอบปัญหาต่างๆในช่วงสภาวะหน้าฝนที่กำลังตกอยู่ในช่วงนี้ด้วย