วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกสาครร่วมให้การต้อนรับ นายเทพชัย มาพิทักษ์ ที่ได้โอน-ย้าย มาเป็น ผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายเทพชัย มาพิทักษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับสูง) สังกัดสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับสูง)สังกัดสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่