วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกสาครมอบเงินสวัสดิการ กองทุนสวัสดิการพนักงานเทศบาล กรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิตและกรณีพนักงานได้รับอุบัติเหตุ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมมอบเงินสวัสดิการ จากกองทุนสวัสดิการพนักงานเทศบาลเนื่องจากบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต และกรณีพนักงานได้รับอุบัติเหตุ รวม 3 ราย

กรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต 2 ราย
1.นายภาวิต สุวรรณกิจ เลขที่สมาชิก 2109 ตำแหน่งนักสันทนาการชำนาญการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน สังกัดสำนักการศึกษา แจ้งว่า นางสุนทร สุวรรณกิจ อายุ 83 ปี ซึ่งเป็นมารดา ได้เสียชีวิตด้วยระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 โดยจัดพิธีฌาปนกิจ ณ วัดโคกนาว ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 5,000 บาท

2.นางเกษรา จินโน เลขที่สมาชิก 1656 ตำแหน่งคนงาน งานบริการรักษาความสะอาด ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า นายยินดี จินโน อายุ 86 ปี ซึ่งเป็นบิดาคู่สมรส ได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 โดยจัดพิธีฌาปนกิจ ณ วัดอัมพวัน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 5,000 บาท

กรณีพนักงานได้รับอุบัติเหตุ จำนวน 1 ราย
คือ นายดนัยธนัน เอ่งฉ้วน เลขที่สมาชิก 0999 ตำแหน่งคนงาน งานจัดระเบียบจอดยานยนต์ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ สังกัดสำนักคลัง แจ้งว่า ได้รับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ กระดูกข้อมือซ้ายหักแบบเปิด เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ให้พักรักษาตัว ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม ถึง 28 พฤศจิกายน 2566 ตามใบรับรองแพทย์ ได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 3,000 บาท

สำหรับการมอบเงินสวัสดิการพนักงานเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นสำหรับพนักงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ภายใต้การบริหารของ พล.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ “ เราจะเดินไปด้วยกัน และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ”