วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

“นายกวันชัย” เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน ประจำปี 2566

วันนี้ (30 สิงหาคม 2566) ที่ห้องประชุมสารภี 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประกวดรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายวิชากร บัวหอม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ มีความคิดริเริ่มจะช่วยสนับสนุนได้อย่างเข้มแข็งต่อวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวของอาเซียนที่ทอดยาวถึงปี 2025 ที่ต้องการให้ “อาเซียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ซึ่งให้ประสบการณ์ ทั้งที่เป็นเอกลักษณ์และความหลากหลายของอาเซียน และจะทุ่มเทกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ยั่งยืน ครอบคลุมรอบด้านและสมดุล เพื่อว่าในท้ายที่สุดจะช่วยอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้คนในอาเซียน”