วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกวันชัย เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2567

วันนี้ (1 เม.ย.67) ที่ห้องประชุมสารภี 2 เทศบาลนครสงขลา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดประชุมการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2567 โดยมีนายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ แพใหญ่ รองปลัดเทศบาลนครสงขลา นางสาวเยาวลักษณ์ กิมาคม รองปลัดเทศบาลนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประธานชุมชนเข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ ของชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ทั้ง 55 ชุมชน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย