วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกวันชัย เป็นประธานในการประชุมจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2566

วันนี้ (10 ตุลาคม 2566) เวลา 09.30 น. เทศบาลนครสงขลา โดยสำนักการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2566 โดยมี นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายวิชากร บัวหอม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการผู้จัดงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 26 – 31 ตุลาคม 2566 เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวใต้ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ณ บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน บริเวณหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ และบริเวณสระบัว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา