วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นายกวันชัย เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ “วชิราน่าแล” เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการจัดระเบียบทางเท้าและการใช้พื้นที่สาธารณรวมกัน

วันนี้ (25 เมษายน 2567) ที่ห้องประชุมสารภี 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ “วชิราน่าแล” เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการจัดระเบียบทางเท้าและการใช้พื้นที่สาธารณ พร้อมด้วย นายสมชาย จันทรประทิน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจัดระเบียบ ย่านชุมชนวริชา ขอคืนพื้นที่ทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ ที่มีการวางสิ่งของกีดขวาง ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ร่วมกัน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้มีสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้ช่วยกันรักษาความสะอาด เคารพในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนและสร้างความสุขให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่อย่างยั่งยืน