วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

“นายกนัย”เปิดครัว “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด”ร่วมกับสมาชิก ส.อบต. และจิตอาสาทีม พัฒนาทุ่งขมิ้นจัดผลิตอาหารให้บริการแก่พี่น้องประชาชนทุ่งขมิ้น-นาหม่อม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19

วันที่14พ.ค.2564 “นายกนัย”นายธัชพล หวังชูแก้วนายกอบต.ทุ่งขมิ้นนายเศกสรร เพชรมณีรองนายกฯ ร่วมกับสมาชิก ส.อบต.ทุ่งขมิ้น และ ผู้มีอุปการคุณทีม พัฒนาทุ่งขมิ้น เปิดครัวนายกนัย “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด” สู้ไปด้วยกันกับ พ่อแม่พี่น้อง ชาวตำบลทุ่งขมิ้น ณ บ้านทุ่งขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งขมิ้นซึ่งได้เปิดครัวทำอาหารเพื่อแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด(COVID-19) ระลอกใหม่

นายกนัยกล่าวว่า ตนและทีมจิตอาสาได้เปิดครัวนายกนัย “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด” ซึ่งถือว่าเป็นเบื้องต้นที่ทางจังหวัดใช้มาตรการห้ามออกจากบ้าน และจังหวัดสงขลาบางพื้นที่ ก็มีการระบาดของไวรัสโควิค 19 และพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ ดังนั้นกระผมนายกนัยจึงร่วมกับจิตอาสาจัดตั้งครัวอาสาขึ้น เพื่อผลิตอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลทุ่งขมิ้นและชาวอำเภอนาหม่อม ซึ่งในโครงการเริ่มต้นคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 อาทิตย์ ในการผลิตอาหารให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19  และกระทบต่อรายได้ในครัวเรือนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งถ้าเราได้ช่วยกันก็จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ในระดับหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่14แล้วของการดำเนินการผลิตอาหาร และในแต่ละวันได้ทำอาหารวันละ350ห่อถึง450ห่อ ไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลทุ่งขมิ้นและชาวอำเภอนาหม่อม พร้อมด้วยหน่วยงานราชการบุคลากร รพ.นาหม่อมเป็นต้นและสุดท้ายขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากพี่น้องทุ่งขมิ้น ที่ได้มอบสิ่งของพร้อมทั้งบริจาคทรัพย์ในการเปิดครัวฯในครั้งนี้