วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

“นายกนัย”ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ถูกกักตัวกลุ่มที่เสี่ยงจากโรค โควิด 19

วันที่12ก.ย.2564นายธ้ชพล หวังชูแก้ว นายก อบต.ทุ่งขมิ้นลงพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านลานไทร พร้อมด้วยนายเศกสรร เพชรมณี รองนายก อบต.ทุ่งขมิ้นและเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งขมิ้น ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ถูกกักตัวกลุ่มที่เสี่ยงจากโรค โควิด 19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร ที่ต้องถูกกักตัว ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อลดปัญหาในการบริหารจัดการเตียงในโรงพยาบาลหลักที่มีจำนวนจำกัด ไว้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง    

โดยนายกนัย ได้กล่าวว่าแม้เป็นวันหยุดผมก็ไม่หยุดทำงาน เวลาทุกนาทีเป็นของพี่น้องชาวตำบลทุ่งขมิ้นผมจะดูแลพี่น้องให้ดีที่สุดและกล่าวต่ออีกว่าผู้ที่กักตัวเป็นกลุ่มที่เสี่ยงจากโรค โควิด 19 โดยการจัดเจ้าหน้าที่ส่งข้าว ส่งน้ำ และเวชภัณฑ์ยาตามอาการ และติดตามประเมินผลทุกวัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชนโดยต้อง กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ก่อนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ อยู่กับครอบครัว