วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นางสาวเยาวลักษณ์ กิมาคมรองปลัดเทศบาลสงขลา ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน “มหัศจรรย์แห่งวิถี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน”

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา มอบหมายให้ นางสาวเยาวลักษณ์ กิมาคม รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน “มหัศจรรย์แห่งวิถี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน” โดยมี นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

สำหรับการประชุมฯ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของการจัดงาน “มหัศจรรย์แห่งวิถี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน” โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 17- 19 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ ย่านเมืองเก่าสงขลา