วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นางสาวสุภารัตน์ บุญสมรองนายกเทศมนตรีนครสงขลา รับมอบน้ำดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากคณะผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลนครสงขลา นางสาวสุภารัตน์ บุญสม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นตัวแทนรับมอบของบริจาค จากคณะผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา โดยได้มอบน้ำดื่มจำนวน 120 แพ็คและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2 ลัง เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และมอบให้กับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลาที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยเทศบาลนครสงขลา ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสิ่งของความจำเป็น เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ให้กับศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลนครสงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน หากจะติดต่อบริจาคสิ่งของ สามารถแจ้งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09-26462860