วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นางสาวณมลษร ยิ้มขาว ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผอก.สกศ.ทหญ.)ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่ใน)เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 09.00 น.) นางสาวณมลษร ยิ้มขาว ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผอก.สกศ.ทหญ.) พร้อมด้วยพนักงาน สกศ.ทหญ. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่ใน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 66 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยพนักงาน สกศ.ทหญ. ได้บรรยายให้ความรู้และนำคณะฯ เยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่